Zmiana w płatnościach

Informacja

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w porozumieniu z organem prowadzącym informuje, iż od 1 LISTOPADA 2022 roku :

– stawka żywieniowa dla dzieci uczęszczających do  przedszkola będzie wynosiła 7,80zł/dzień

– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki będzie wynosiła 1,14 zł