Zabawy ruchowe przy muzyce

Grupa IV kontynuuje Europejski Tydzień Sportu zabawami ruchowymi przy muzyce na świeżym powietrzu.