Ewakuacja przeciwpożarowa

20. 06. 2024 w naszym przedszkolu odbyła próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy we współpracy z Dyrekcją Przedszkola Magdaleną Grzebską . Ćwiczenia polegały na symulowanym pożarze zlokalizowanym w budynku przedszkola połączone z praktycznym sprawdzeniem warunków i organizacji ewakuacji z budynku. 

Akcja przeprowadzona została szybko i sprawnie i była kolejną okazją do kształtowania u dzieci i personelu właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i ewakuacji osób przebywających w budynku. 
Po zakończonych ćwiczeniach dzieci przeszły krótkie szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedszkolaki dowiedziały się jak pomóc poszkodowanym podczas nieobecności osób dorosłych, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, praktycznie wykorzystywały zdobyte wiadomości z wykorzystaniem fantoma i fachowych wskazówek strażaków.