Przedszkole 2 Nidzica

Programy i projekty ogólnopolskie

1.     Akcja  – Cała Polska Czyta Dzieciom

– organizator Fundacja  ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom – finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka.

– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom

– rozbudzanie u dzieci ciekawości świata

– kształtowanie zainteresowań książką oraz czytelnictwem

– uczenie dzieci poprawnego i pięknego języka

2.     Projekt Biblioteka Przedszkolaka

– organizator” Fundacja Burza Mózgów z Krakowa, finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem kampanii jest promowanie czytelnictwa połączone z zakładaniem mini bibliotek w przedszkolach, warsztatami plastycznymi oraz  czytaniem  generacyjnym z udziałem  członków rodziny.

3. Mamo Tato wolę wodę- program edukacyjny

– organizator Geberationus Sp zo.o. z siedziba w Warszawie  na zlecenie Został on zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój.  Partnerami  programu jest  Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka,

Cel: Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

4.Program  ogólnopolski „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”- to jeden z największych programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Dzieci uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i wiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

5.Akademia Zdrowego Przedszkolaka –  ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia

5. Program Czyste Powietrze wokół nas – organizowany przez Sanepid w Nidzicy.

   

Akcje charytatywne

1. Kampania Pola Nadziei – organizator
Stacja Opieki Caritas w Nidzicy

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

3. Zbieranie nakrętek dla chorego dziecka.

4. Zbiórka zużytych baterii.

 

 

Akcje organizowane przez MEN:

1. „ Szkoła Pamięta”-  upamiętnienie ważnych rocznic , wydarzeń
historycznych , lokalnych bohaterów  w
naszej małej ojczyźnie.

2. „ Szkoła do Hymnu” – odśpiewanie hymnu
narodowego „ Mazurka Dąbrowskiego”

3. „ Razem na Święta” –  zachęcanie do niesienia pomocy innym

 

 

Nasze przedszkole realizuje ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Otrzymaliśmy 3000zł na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

Zaplanowaliśmy wielorakie działania w zakresie wspierania rozwoju czytelnictwa skierowane do dzieci i rodziców:

 • Codzienne czytanie dzieciom zakupionych książeczek przez nauczycieli podczas zajęć, leżakowania i relaksacji.
 • Zapraszanie rodziców w grupach do głośnego czytania dzieciom z wykorzystaniem zakupionych książek oraz ukazywanie wpływu czytania na rozwój dzieci.
 • Promowanie wartościowych książek rodzicom poprzez wymianę – zorganizowanie ,,Kącika wymiany książek” w przedszkolu. 
 • Wykonywanie przez dzieci zakładki do książki różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Zaprojektowanie okładki do ulubionej książki.
 • Zorganizowanie konkursu literackiego ,,Moje własne opowiadanie” rozwijający mowę i myślenie dziecka oraz konkurs ,,Zgaduj – zgadula” – rozpoznawanie bohaterów bajek po akcesoriach i powiedzonkach. 
 • Przygotowanie teatrzyku przez dzieci w poszczególnych grupach do ulubionej bajki. 

Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Nidzicy poprzez:

 • Organizowanie wycieczek do biblioteki – zapoznanie z działalnością tego miejsca.
 • Udział dzieci w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.
 • Wspólne zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcą opowiadań i bajek dla dzieci.
 • Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę.
 • Udział w akcjach czytelniczych – zapraszanie przedstawicieli biblioteki do przedszkola celem czytania dzieciom zakupionych książek.
 • Wystawa prac plastycznych dzieci w bibliotece nt. ulubionych książek. 
 • ,,Spotkanie przy książce” z udziałem rodziców i zaproszonych pracowników biblioteki – ukazywanie wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci, promowanie projektów i programów realizowanych przez bibliotekę.  
Skip to content