Przedszkole 2 Nidzica

Rozkład dnia

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci.

                  Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, 

                   potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, realizowane indywidualnie, zespołowo 

                   i z całą grupą, swobodne i kierowane. Ćwiczenia i zabawy poranne. Czynności 

                   samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00 Śniadanie

 

9.00 – 10.00 Realizacja działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

                     wynikających podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

                     prowadzonych z całą grupą, zespołowo i indywidualnie

 

10.00 – 11.30 Zabawy organizowane i swobodne w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

                      spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z

                      inicjatywy dzieci z  wykorzystaniem  różnorodnych pomocy dydaktycznych i 

                       zabawek,  gry  sportowe i ćwiczenia  kształtujące  postawę  dziecka.

                      Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00 Obiad

 

12.00 – 14.00  Leżakowanie. Relaksacja. Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

                        dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, realizowane

                        indywidualnie, zespołowo i z całą grupą, swobodne i kierowane.

                        Zajęcia dodatkowe .

 

14.00-14.30 Podwieczorek

 

14.30 – 17.00 Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku,

                       potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, zapewniające bezpieczne

                       funkcjonowanie w przedszkolu, realizowane indywidualnie, zespołowo i z całą 

                       grupą, swobodne i kierowane. Zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb,   

                      zainteresowań i uzdolnień dzieci.

                       Zabawy na placu przedszkolnym.

                       Rozchodzenie się dzieci

 

Skip to content