Dzień i noc

Dzieci z grupy I Biedroneczki chętnie pracowały na zajęciach z kodowania- „Dzień, noc,dzień, noc”