Przedszkole 2 Nidzica

Język angielski

W naszym przedszkolu staramy się, aby dla naszych przedszkolaków język angielski nie był obcy. Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego to przede wszystkim zabawa w tym języku. Przedszkolaki uczą się poprzez ruch, śmiech i dramę. Głównym celem jest oswajanie z językiem i zachęcanie do dalszego odkrywania jego tajemnic. Poznajemy słownictwo z zakresu naszego otoczenia – domu, miasta, przedszkola, nas samych. Dlaczego warto uczyć się języka obcego już od najmłodszych lat?

 • młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, (czyli dźwięków) nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją naturalną angielską wymowę i intonację, co z kolei wpływa bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu;
 • dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych;
 • im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku;
 • plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego.

Nauka języka ma wpływ na ogólny rozwój dziecka i przynosi znaczące korzyści komunikacyjne:

 • nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka;
 • dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość społeczną i kulturową;
 • dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć;
 • nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często trudne do osiągnięcia).
 • dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna;
 • naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym;
 • młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć;
 • dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe (oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu (w każdej grupie wiekowej) w godzinach realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod opartych na działaniu, słowie oraz obserwacji. 

Nauczyciel prowadzący: mgr Urszula Kowalska.  

Skip to content