Nasze przedszkole kontynuuje ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Na rok szkolny 2023/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2400 złotych na zakup nowości wydawniczych dla dzieci. 

W tegorocznej edycji:

 • Codzienne czytanie dzieciom książeczek zakupionych przez nauczycieli podczas zajęć, leżakowania i relaksacji. 

 • Propagowanie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie rodziców w grupach do głośnego czytania dzieciom z wykorzystaniem zakupionych książeczek.

 

 • Zabawy w kącikach teatralnych według wyobraźni dzieci. 

 • Promowanie wartościowych książek rodzicom poprzez wymianę – zorganizowanie ,,Kącika wymiany książek w przedszkolu”.

 • Wykonywanie przez dzieci zakładek do książki różnymi technikami plastycznymi.

 • Zorganizowanie wycieczki do biblioteki na zamku w Nidzicy – zapoznanie się z działalnością tego miejsca.

 • Odwiedziny w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy. Czytanie dzieciom przez uczniów placówki. 

 • Udział dzieci w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 • Wspólne zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcą opowiadań i bajek dla dzieci.

 • Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę.

 • Udział w akcjach czytelniczych – zaproszenie pracowników biblioteki do przedszkola celem czytania dzieciom.  Spotkanie przy książce – z udziałem rodziców i zaproszonych pracowników biblioteki – ukazanie wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci, promowanie projektów i programów realizowanych przez bibliotekę. 

 • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przedszkolaki wzięły dział w konkursach dotyczących dziecięcej literatury: zagadki słowne z obrazkami, zagadki muzyczne na temat bajek, historyjki obrazkowe na temat bajek.

  

 • Przygotowanie teatrzyku przez dzieci w poszczególnych grupach do ulubionej bajki.