Nasze przedszkole realizuje ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Otrzymaliśmy 3000zł na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

Zaplanowaliśmy wielorakie działania w zakresie wspierania rozwoju czytelnictwa skierowane do dzieci i rodziców:

 • Codzienne czytanie dzieciom zakupionych książeczek przez nauczycieli podczas zajęć, leżakowania i relaksacji.

 • Zapraszanie rodziców w grupach do głośnego czytania dzieciom z wykorzystaniem zakupionych książek oraz ukazywanie wpływu czytania na rozwój dzieci.

 • Promowanie wartościowych książek rodzicom poprzez wymianę – zorganizowanie ,,Kącika wymiany książek” w przedszkolu. 

 • Wykonywanie przez dzieci zakładki do książki różnorodnymi technikami plastycznymi.

 • Zaprojektowanie okładki do ulubionej książki.

 • Zorganizowanie konkursu literackiego ,,Moje własne opowiadanie” rozwijający mowę i myślenie dziecka oraz konkurs ,,Zgaduj – zgadula” – rozpoznawanie bohaterów bajek po akcesoriach i powiedzonkach. 

 • Przygotowanie teatrzyku przez dzieci w poszczególnych grupach do ulubionej bajki i udział w zabawach teatralnych. 

Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Nidzicy poprzez:

 • Organizowanie wycieczek do biblioteki – zapoznanie z działalnością tego miejsca.

 • Udział dzieci w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

 • Wspólne zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcą opowiadań i bajek dla dzieci.

***

 • Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez bibliotekę.

***

 • Udział w akcjach czytelniczych – zapraszanie przedstawicieli biblioteki do przedszkola celem czytania dzieciom zakupionych książek.

 • Wystawa prac plastycznych dzieci w bibliotece nt. ulubionych książek. 
 • ,,Spotkanie przy książce” z udziałem rodziców i zaproszonych pracowników biblioteki – ukazywanie wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci, promowanie projektów i programów realizowanych przez bibliotekę.  

Zapraszanie gości tj. władze miasta Nidzica do głośnego czytania dzieciom z wykorzystaniem zakupionych książek.