Przedszkole 2 Nidzica

Logopeda

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedę mgr Beatę Mroczkowską.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;

usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;

pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;

prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Logopeda to specjalista, który może:

Nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.

Nauczyć je prawidłowo połykać.

Nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać.

Pomóc mu w pokonaniu niepłynności mówienia(jąkaniu).

Nauczyć je jak dbać o swój głos.

Pomóc mu w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nauczyć je różnicować głoski do siebie podobne.

Skuteczność terapii logopedycznej zależy:

Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy.

Od sprawności umysłowej dziecka.

Od sprawności aparatu artykulacyjnego.

Od prawidłowej kompleksowej diagnozy.

Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu.

Od wczesnego rozpoczęcia terapii.

Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii.

Od porozumienia terapeuty z rodzicem.

Czas trwania leczenia logopedycznego zależy:

Od rodzaju zaburzenia.

Od rozległości deficytów.

Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię.

Od współpracy rodziców z terapeutą.

Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem.

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 informuje, iż

od 7 maja 2024 roku do 21 maja 2024r  trwa

 

Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

 

Postępowanie uzupełniające  do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się na 29 wolnych miejsc.

Skip to content