Przedszkole 2 Nidzica

O przedszkolu

Kilka słów o historii

Przedszkole jest placówką publiczną, istniejącą od 1990 roku. Posiada przestronne i dobrze wyposażone sale dla dzieci, duży i pełen zieleni plac zabaw. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30- 17.00 i zapewnia swoim wychowankom cztery posiłki dziennie.

Dbamy o wszechstronny, radosny, bezpieczny rozwój naszych wychowanków. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się akceptowane i lubiane. Przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Dbamy o łagodny przebieg procesu adaptacyjnego dzieci, organizowane są Dni Otwarte dla rodziców i opiekunów, podczas których można porozmawiać z wychowawczynią, uczestniczyć z dzieckiem we wspólnych zabawach i grach, zwiedzić budynek przedszkolny.

Dajemy dzieciom możliwości:

 • samorealizacji – działania
 • rozwijania różnorodnych zainteresowań
 • pracy w zespole
 • uczestniczenia w ciekawych zabawach, zajęciach i imprezach
 • zabawy z komputerem
 • współtworzenia zasad i reguł obowiązujących w przedszkolu

Dzieci uczestniczą:

 • w koncertach Filharmonii Olsztyńskiej
 • w przedstawieniach teatralnych i kinowych
 • w wycieczkach pieszych i autokarowych
 • w rozgrywkach sportowych
 • w konkursach plastycznych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim, zdobywając nagrody i dyplomy
 • w różnorodnych występach artystycznych
 • w zajęciach logopedycznych
 • w zajęciach rytmicznych
 • w zajęciach z języka angielskiego

Tradycyjnie obchodzimy:

 • pasowanie na przedszkolaka
 • pożegnanie jesieni
 • andrzejki
 • mikołajki
 • wigilię
 • dzień Babci i Dziadka
 • bal karnawałowy
 • święto wiosny
 • święto ziemi
 • dzień Matki i Ojca
 • dzień Dziecka
 • pożegnanie 6-latków

Naszą kadrę stanowią życzliwi i kompetentni nauczyciele, otwarci na innowacje, stale doskonalący swoje umiejętności. Organizujemy zajęcia metodami twórczymi i aktywnymi. Korzystamy z doradztwa WMODN w Olsztynie, organizujemy doskonalenia i szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania nowych form i metod w pracy z dzieckiem. Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze, jej efektem jest wzajemna troska o dobro dziecka, pomoc rodziców na rzecz przedszkola. Tradycją stało się przedstawianie bajek przez rodziców, które są atrakcją dla przedszkolaków i szerszego środowiska. Współpracujemy również z wieloma instytucjami na terenie miasta i z placówkami oświatowymi. Wszystkie podejmowane działania służą wspomaganiu rozwoju dziecka oraz promocji naszej placówki w środowisku.

Skip to content