Misie zakładają zielony ogródek

Wiosna to doskonała pora roku aby rozbudzić zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Stwarza bowiem sprzyjające warunki do prowadzenia obserwacji i poznania cyklu rozwojowego roślin oraz warunków potrzebnych do ich wzrostu. W grupie Misiów powstał wiosenny kącik – zielony ogródek, w którym dzieci założyły hodowlę rozmaitych roślin. Podczas wielu zajęć przyrodniczych przedszkolaki sadzą, sieją, a potem obserwują wzrost roślin. Poznają czynniki potrzebne do ich rozwoju, wyciągają wnioski ze swoich obserwacji. Możliwość codziennego kontaktu i obserwacji założonych hodowli uczy także odpowiedzialności w dbaniu o rośliny.