Pozytywna dyscyplina

„Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi naszych skarbów?”

Drodzy Rodzice.

Czasami wydaje się nam dorosłym, że coś robimy nie tak, bo dziecko nie zawsze zachowuje się tak jakbyśmy tego od niego oczekiwali. Często zastanawiamy się co zrobić lub zmienić w naszym postępowaniu, aby przyniosło to oczekiwane rezultaty. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć Państwu jedną z metod wychowawczych jaką jest „Pozytywna Dyscyplina”. Czym ona jest i jakie wskazówki może wnieść w postępowaniu z dzieckiem? Na wstępie należy przytoczyć Państwu fragment książki „Pozytywna Dyscyplina dla przedszkolaków” Jane Nelsen. „Pozytywna dyscyplina sprawdza się w przypadku przedszkolaków (i wszystkich innych grup wiekowych), ponieważ jest czymś różnym od dyscypliny konwencjonalnej. Nie ma nic wspólnego z karą (a przecież w potocznym rozumieniu dyscyplina to często synonim kary), ma natomiast mnóstwo wspólnego z nauką wartościowych umiejętności życiowych i społecznych. Stosowanie dyscypliny w relacjach z małymi dziećmi polega w dużej mierze na decydowaniu, co ty chcesz zrobić, a potem uprzejmym i stanowczym wprowadzaniu tej decyzji w życie, nie jest zaś oczekiwaniem, że dziecko radośnie zastosuje się do tej decyzji i będzie się „dobrze zachowywać”. Im twoje dziecko będzie starsze i im więcej umiejętności będzie posiadać, tym częściej będziesz mógł je angażować w proces szukania i znajdowania rozwiązań oraz ustalania granic. W ten sposób będzie ćwiczyć umiejętność myślenia, wzmacniać pewność siebie oraz uczyć się wykorzystywać autonomię i władzę w użyteczny sposób, nie mówiąc już o tym, że zwiększy się jego motywacja do wdrażania w życie rozwiązań i przestrzegania granic, które pomogło stworzyć. Zasady pozytywnej dyscypliny pomogą wam zbudować relację opartą na miłości oraz szacunku i położyć solidne fundamenty pod długotrwały proces wspólnego rozwiązywania problemów”.

Pozytywna Dyscyplina to klasyczna metoda wychowawcza, która ma już ponad 30 lat, a jej korzenie sięgają jeszcze dalej. Polega ona na tym, aby budować bardzo silną relację bliskości z dzieckiem. Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem.

Jest metodą, która pomaga rodzicom:

  • zrozumieć swoje dzieci,
  • wspierać ich naturalny potencjał,
  • wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi,
  • skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, sprzątanie, mycie zębów itp.

Metoda ta uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych opartych na szacunku. Najnowsze badania mówią, że dzieci od chwili narodzin są „zaprogramowane” na szukanie łączności z innymi. Dzieci, które czują więź ze swoją społecznością, rodziną i szkołą wykazują mniej skłonności do nieadekwatnych zachowań i złego zachowania. Aby odnosić sukcesy, będąc członkiem swojej społeczności, dzieci muszą nauczyć się niezbędnych umiejętności społecznych i życiowych. Wzajemny szacunek. Dorośli powinni być wymagającymi wobec dziecka, ale jednocześnie życzliwymi i pełnymi szacunku dla potrzeb dziecka. Identyfikacja przekonań stojących za zachowaniem. Skuteczna reakcja na nieodpowiednie zachowanie dziecka możliwa jest dzięki zrozumieniu, powodów dla których dzieci robią to, co robią. Efektywna komunikacja i umiejętności rozwiązywania problemów. Dyscyplina, która uczy (nie jest zbyt pobłażliwa, ani zbyt karząca). Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu. Stosowanie zachęcania zamiast pochwały. Zachęta buduje trwałe poczucie własnej wartości.

Weronika Dzięgielewska